คู่มือการบริหารจัดการน้ำท่วมด้วยแนวทางไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง (PDF) 

คู่มือการบริหารจัดการน้ำท่วมด้วยแนวทางไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง (E-Book) 

เอกสารประกอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯและยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

ผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี RID No.1 วันที่ 4 ม.ค. 2562 โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์