ระดับน้ำประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2563
ประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง
ประตูระบายน้ำบ้านนาขาม
ประตูระบายน้ำบ้านนาคู่
ประตูระบายน้ำธณิศนฤมิต
ประตูระบายน้ำบ้านตับเต่า
ประตูระบายน้ำบ้านนาบัว
ประตูระบายน้ำห้วยแคน
ระดับน้ำวันนี้ = 150.95 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 146.30 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 141.50 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 137.47 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 145.30 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 140.30 ม.รทก. ระดับน้ำวันนี้ = 137.90 ม.รทก.
ปริมาณเก็บกัก = 0.87 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 1.69 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 3.72 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 16.06 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 0.21 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 0.09 ล้าน ลบ.ม ปริมาณเก็บกัก = 1.20 ล้าน ลบ.ม
อัตราการระบาย = 6.722 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 6.924 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 6.930 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 14.613 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 1.909 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 3.031 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบาย = 0.340 ลบ.ม./วินาที
สถานการณ์น้ำในลำน้ำ  
ลำน้ำก่ำ ลำน้ำบัง ลำห้วยแคน
ดูข้อมูลย้อนหลัง
สอบถามปริมาณน้ำ
โทร  0-4254-0597, 0-4205-9266 หรือ
VoIP กรมชลประทาน 7322 , โทรสาร 7323
Email : namkamrid.om@gmail.com
        สัญลักษณ์ : ปกติ , เฝ้าระวัง , วิกฤติ